Demografija u DOAJ
Uncategorized / Monday, der . April 2018

Od 20. aprila 2018. godine časopis Demografija je prihvaćen za indeksiranje u bazi DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden).

Demografija na internetu
Uncategorized / Wednesday, der . January 2018

Časopis Demografija je dostupan online na zvaničnoj Internet adresi, kao i na: Facebook CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main) DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden) SCIndeks (Srpski citatni indeks)    

Novi broj časopisa Demografija!
Uncategorized / Tuesday, der . January 2018

Iz PREDGOVORA:  ”Četrnaesti broj časopisa Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je određenim promenama koje su nastale usled neizbežne potrebe usklađivanja dosadašnjeg formata časopisa sa aktuelnim zahtevima u naučno – izdavačkoj delatnosti. Novi zahtevi koji se gotovo svakodnevno postavljaju, primoravju redakcije da se prilagode standardima koji više promovišu tržišne nego stvarne akademske ili naučno – tehnološke potrebe društva. Indeksiranje u nekoj od referentnih baza trenutno predstavlja imperativ, kako autora, tako i redakcija, dok je egzistencija časopisa koji još uvek ne prihvataju ovu vrstu unifikacije, bez obzira na kvalitet objavljenih priloga, ozbiljno dovedena u pitanje. Nemerljivom posvećenošću prethodnih urednika časopis Demografija je u proteklih trinaest godina objavio preko 200 priloga iz kategorija originalnih naučnih radova i preglednih članaka, ali je njihova vidljivost u novim uslovima opstala samo u uskim okvirima malobrojne demografske zajednice u Srbiji. Istovremeno, kako višedecenijski nepovoljni demografski trendovi u Srbiji postaju sve naglašeniji, ali i prepoznatljivi izvan demografskih krugova, proizvoljne i često neprimerene interpretacije su postale sastavni deo tumačenja jednog od najdelikatnijih društvenih i državnih problema. U tom smislu, novo uredništvo Demografije je prihvatilo da se suoči sa neizbežnim izazovima i sprovede neophodne promene koje bi trebale da omoguće lakši pristup objavljenim naučnim saznanjima iz…