Prema kategorizaciji naučnih časopisa za 2018. godinu koju je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je svrstan u kategoriju M52 u grupi domaćih časopisa za društvene nauke-sociologija i demografija, u kojoj se nalazi u kontinuitetu od 2008. godine. Kompletne tabele sa kategorizacijama časopisa iz svih naučnih oblasti mogu se preuzeti na sle...

Od 20. aprila 2018. godine časopis Demografija je prihvaćen za indeksiranje u bazi DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden)....

Časopis Demografija je dostupan online na zvaničnoj Internet adresi, kao i na: Facebook CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main) DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden) SCIndeks (Srpski citatni indeks)    ...

Naslovna strana časopisa Demografija – Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja u periodu od 2004-2016....

Iz PREDGOVORA:  ”Četrnaesti broj časopisa Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je određenim promenama koje su nastale usled neizbežne potrebe usklađivanja dosadašnjeg formata časopisa sa aktuelnim zahtevima u naučno – izdavačkoj delatnosti. Novi zahtevi koji se gotovo svakodnevno postavljaju, primoravju redakcije da se prilagode standardima koji više promovišu tržišne nego stvarne...

Kategorizacija naučnih časopisa u Republici Srbiji za 2018. godinu
Uncategorized / Thursday, der . December 2018

Prema kategorizaciji naučnih časopisa za 2018. godinu koju je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, časopis Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je svrstan u kategoriju M52 u grupi domaćih časopisa za društvene nauke-sociologija i demografija, u kojoj se nalazi u kontinuitetu od 2008. godine. Kompletne tabele sa kategorizacijama časopisa iz svih naučnih oblasti mogu se preuz...

Demografija u DOAJ
Uncategorized / Monday, der . April 2018

Od 20. aprila 2018. godine časopis Demografija je prihvaćen za indeksiranje u bazi DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden)....

Demografija na internetu
Uncategorized / Wednesday, der . January 2018

Časopis Demografija je dostupan online na zvaničnoj Internet adresi, kao i na: Facebook CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main) DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden) SCIndeks (Srpski citatni indeks)    ...

Novi broj časopisa Demografija!
Uncategorized / Tuesday, der . January 2018

Iz PREDGOVORA:  ”Četrnaesti broj časopisa Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je određenim promenama koje su nastale usled neizbežne potrebe usklađivanja dosadašnjeg formata časopisa sa aktuelnim zahtevima u naučno – izdavačkoj delatnosti. Novi zahtevi koji se gotovo svakodnevno postavljaju, primoravju redakcije da se prilagode standardima koji više promovišu tržišne ne...