Od 20. aprila 2018. godine časopis Demografija je prihvaćen za indeksiranje u bazi DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden).

Časopis Demografija je dostupan online na zvaničnoj Internet adresi, kao i na: Facebook CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main) DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden) SCIndeks (Srpski citatni indeks)    

Naslovna strana časopisa Demografija – Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja u periodu od 2004-2016.

Iz PREDGOVORA:  ”Četrnaesti broj časopisa Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je određenim promenama koje su nastale usled neizbežne potrebe usklađivanja dosadašnjeg formata časopisa sa aktuelnim zahtevima u naučno – izdavačkoj delatnosti. Novi zahtevi koji se gotovo svakodnevno postavljaju, primoravju redakcije da se prilagode standardima koji više promovišu tržišne nego stva...

Demografija u DOAJ
Uncategorized / Monday, der . April 2018

Od 20. aprila 2018. godine časopis Demografija je prihvaćen za indeksiranje u bazi DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden).

Demografija na internetu
Uncategorized / Wednesday, der . January 2018

Časopis Demografija je dostupan online na zvaničnoj Internet adresi, kao i na: Facebook CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main) DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden) SCIndeks (Srpski citatni indeks)    

Novi broj časopisa Demografija!
Uncategorized / Tuesday, der . January 2018

Iz PREDGOVORA:  ”Četrnaesti broj časopisa Demografija u izdanju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu obeležen je određenim promenama koje su nastale usled neizbežne potrebe usklađivanja dosadašnjeg formata časopisa sa aktuelnim zahtevima u naučno – izdavačkoj delatnosti. Novi zahtevi koji se gotovo svakodnevno postavljaju, primoravju redakcije da se prilagode standardima koji više promovišu tržišne...