Demografija 10 (2013)

01.01.18

Demografija 10 (2013) – CELA SVESKA

 

Impressum

Sadržaj

ČLANCI

1. Ivanov, S. D., Sluka, N. A. – PROMENE DEMOGRAFSKIH REJTINGA ZEMALjA SVETA U PERIODU 1995–2010. (RUS)

2. Devedžić, M., Vojković, G., Gligorijević, V. – BUDUĆI PUTEVI DEMOGRAFIJE

3. Marinković, D., Vranjes, R. – PRELIMINARNI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE 2013. I NjEGOVA UPOREDIVOST SA PRETHODNIM POPISOM IZ 1991. GODINE

4. Eldariv, M. E., Trifonova, A. Z. – SOCIJALNO-KULTURNI POTENCIJAL GRADA PREMA OCENAMA NjEGOVIH ŽITELjA (NA PRIMERU GRADA MAHAČKALE) (RUS)

5. Grčić, M. – KULTURNO”GEOGRAFSKE I GEOPOLITIČKE DETERMINANTE RAZVOJA RUSKE CIVILIZACIJE

6. Živanović, Z. – OSNOVNE KARAKTERISTIKE MREŽE (URBANIH) NASELjA RUSIJE

7. Bobić, M. – IMIGRACIJA U SRBIJI: STANJE I PERSPEKTIVE, TOLERANCIJA I INTEGRACIJA

8. Pecelj, R. M., Pecelj, M. M. – ANTROPOGEOGRAFSKI RAKURS JEVTA DEDIJERA

9. Vuković, N. – ZNAČAJ MNOGOLjUDNOSTI KAO ČINIOCA NACIONALNE MOĆI

10. Petrović, D. – DEMOGRAFIJA FRANCUSKE – ISTORIJSKA ANALIZA I SAVREMENO STANjE

11. Vrbnik, A., Gatarić, R. D. – SAVREMENE PROMENE U RAZVOJU I RAZMEŠTAJU STANOVNIŠTVA GRADA ČAČKA

12. Pavlović, A. M., Krstić, F. – SAVREMENE DEMOGRAFSKE PROMENE NA TERITORIJI REGIJE TOPLICE

13. Vukoičić, D., Nikolić, M. – PROMENE BROJA STANOVNIKA, DOMAĆINSTAVA I GUSTINE NASELjENOSTI U TOPLIČKOM OKRUGU U DRUGOJ POLOVINI XX I POČETKOM XXI VEKA

14. Mirić, N. – „SKRIVENA NEZAPOSLENOST“ U REPUBLICI SRBIJI –OBESHRABRENI ZA TRAŽENjE POSLA

15. Živanović, U. – RAZLIKE U FERTILITETU STANOVNIŠTVA IZMEĐU GRADSKIH I OSTALIH NASELjA SRBIJE

16. Nanaši, T. – STANOVNIŠTVO KAO OSNOVA PROSTORNO-FUNKCIONALNOG RAZVOJA OPŠTINE GROCKA

 

Bibliografija radova objavljenih u časopisu Demografija (I-IX) – Gatarić, R. D.

Beleške o autorima

 

 

 

No Comments