Demografija 12 (2015)

01.01.18

Demografija 12 (2015) – CELA SVESKA

 

Sadržaj

Predgovor – Grčić, M.

ČLANCI

1. Stanković, M. S. – Vojislav S. Radovanović o Jovanu Cvijiću

2. Grčić, M. – Gnoseološki model klasične antropogeografije kao opštegeogrefske nauke prema koncepciji Vojislava S. Radovanovića

3. Nikolić, D. – Vojislav Radovanović o prenošenjeu epske tradicije u likovnu umetnost

4. Pecelj, R. M. – Vojislav Radovanović i njegova antropogeografska istraživanja

5. Spasovski, M., Šantić, D. – Aktuelnost pojava i procesa u razvitku stanovništva regionalnog i globalnog karaktera u delima Vojislava S. Radovanovića

6. Martinović, M., Tošić, D. – Elementi sistemskog pristupa u proučavanju naselja u delima Vojislava Radovanovića i njihova naučna aktuelnost

7. Milinčić, A. M., Filipović, D. – Doprinos Vojislava Radovanovića utemeljenju geografije životne sredine – osvrt na udžbenik atropogeografije

8. Ratkaj, I., Sibinović, M. – Proučavanje Beograda u delima Vojislava S. Radovanovića u kontekstu njegove savremene uloge u geoprostoru

9. Madić, S. – Odnos atropogeografije i etnologije – nekad i sad

10. Marjanac, D. Z. – Sjećanja na akademika profesora dr Vojislava S. Radovanovića

11. Obradović, Dj. D. – Antropogeografska ispitivanja severnobanatskog sela Bočara po modelu Vojislava S. Radovanovića

12. Gatarić, R. D. – Biografija i bibliografija Vojisalva S. Radovanovića

No Comments