Demografija 6 (2009)

01.01.18

Demografija 6 (2009) – CELA SVESKA

 

Impressum

Sadržaj

ČLANCI

1. Grčić, M. -TEORIJSKI KONCEPT ZA PROUČAVANjE CIVILIZACIJA KAO DRUŠTVENO-GEOGRAFSKIH SISTEMA

2. Devedžić, M., Stojijlokić, J. – ULOGA DEMOGRAFIJE U ISTRA ŽIVANjU I DIMENZIONIRANjU SIROMAŠTVA

3. Šobot, A. – RAZUMEVANjE DEMOGRAFSKE STVARNOSTI IZ RODNE PERSPEKTIVE

4. Marinković, D. – ANALIZA FERTILNIH KARAKTERISTIKA, SOCIOEKONOMSKOG STATUSA I STAVOVA O PLANIRANjU PORODICE KOD PORODILjA U REPUBLICI SRPSKOJ

5. Vasić, P. – DA LI MANjI BROJ DECE ZAISTA PREDSTAVLjA UŠTEDU?

6. Borisovic, D. M., Linardovic, K. P., Georgievna, M. A. – METODOLOGIJA I REZULTATI PROGNOZIRANjA BROJA STANOVNIKA REGIONA I OPŠTINA (NA PRIMERU MOSKOVSKE OBLASTI) (RUS)

7. Jovanović, J., Živković, D. – KARTOGRAFSKO MODELOVANjE GUSTINA NASELjENOSTI

8. Gligorijević, V. – DEMOGRAFSKA OBELEŽJA RADNE SNAGE U BEOGRADU POČETKOM XXI VEKA

9. Gigović, Lj. – ETNIČKI PROCESI STANOVNIŠTVA NOVOG PAZARA U DRUGOJ POLOVINI XX VEKA

10. Stamenković, Dj. S., Gatarić, R. D. – DNEVNA INTERAKCIJA RADNE SNAGE, UČENIKA I STUDENATA BEOGRADA I ŠUMADIJSKOG OKRUGA

11. Vasilevska, Lj. – DEMOGRAFSKE I PROSTORNO FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE NIŠAVSKOG OKRUGA

12. Tošić, D., Krunić, N., Milijić, S. – ISTRAŽIVANjE PROSTORNE ORGANIZACIJE MREŽE NASELjA JUŽNOG POMORAVLjA U FUNKCIJI IZRADE PROSTORNOG PLANA

13. Mišlicki, T. – UKRAJINSKO STANOVNIŠTVO I NjIHOVA NASELjA U JUŽNOM POTKOZARJU

14. Radovanović, S. – SELO HRTKOVCI I OSTALA NASELjA NA NEKADAŠNjOJ DONjOJ SAVSKOJ VOJNOJ GRANICI U SVETLU PROMENA ETNIČKE STRUKTURE

15. Vujadinović, S., Gajić, M. – SEKURIČ – OSNOVNE DETERMINANTE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA

16. Živković, Lj., Jovanović, S. – OSNOVNE ODLIKE ANTROPOGEOGRAFSKOG RAZVOJA NEGOTINSKE KRAJINE DO XX VEKA

17. Šabić, D., Pavlović, M. – REGIONALNI PRISTUP PROUČAVANjU SOCIOKULTURNIH RAZLIKA MEĐU STANOVNIŠTVOM METROPOLITENSKOG PODRUČJA MUMBAJA

 

Beleške

Bibliografija

 

IN MEMORIAM – OBITUARY

 

No Comments