Demografija 8 (2011)

01.01.18

Demografija 8 (2011) – CELA SVESKA

 

Impressum

ČLANCI

1. Spasovski, M., Šantić, D. – SEDAM MILIJARDITI STANOVNIK SVETA-POLARIZOVANOST DEMOGRAFSKOG RAZVITKA NA POČETKU XXI VEKA

2. Magomedovič, E. E. – PROGNOZIRANjE DEMOGRAFSKOG RAZVITKA RUSIJE I DAGESTANA (RUS)

3. Mihailov, V. – SAVREMENI TRENDOVI U DEMOGRAFSKOM I DRUŠTVENO-EKONOMSKOM RAZVOJU GRADOVA U BUGARSKOJ – GEOGRAFSKI PREGLED (ENG)

4. Ćupurdija, B. – STANOVNIŠTVO SUBOTICE PREMA VEROISPOVESTI I MATERNjEM JEZIKU 1869–1910.

5. Rajković, Lj. – TURSKI POPIS KRUŠEVAČKE OBLASTI IZ 1444–1446. GODINE

6. Devedžić, M., Mucić, M. – PROMENE OBIMA I STAROSNOG SASTAVA FERTILNOG KONTINGENTA U SRBIJI

7. Knežević, A. – METODOLOŠKI PROBLEMI ETNOSTATISTIČKE EVIDENCIJE I ETNODEMOGRAFSKIH PRUOČAVANjA STANOVNIŠTVA SRBIJE

8. Todić, D. – ETNO-DEMOGRAFSKI PROCESI U DONjEM POUNjU

9. Nikolić, M. M., Vukoičić, D., Penjišević, I. – DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE VRNjAČKA BANjA

10. Sibinović, M. – AGRARNE GUSTINE NASELjENOSTI STANOVNIŠTVA U SEOSKIM NASELjIMA REGIONA BEOGRADA

11. Penjišević, I., Popadić, A. – PROMENE BROJA STANOVNIKA, GUSTINE NASELjENOSTI I DOMAĆINSTAVA U NASELjIMA OPŠTINE RAŠKA 1948–2002. GODINE

12. Ivković, M. – ETNO-DEMOGRAFSKA SLIKA SUDANA

13. Petrović, D. – DEMOGRAFSKA SITUACIJA SAVREMENOG KAZAHSTANA

14. Lojović-Milinić, N. – ETNOGRAFSKE KARAKTERISTIKE HERCEGOVAČKIH HUMINA

 

Beleške o autorima

Beleške

Prikazi

 

 

 

 

No Comments