Demografija 9 (2012)

01.01.18

Demografija 9 (2012) – CELA SVESKA

Impressum

ČLANCI

1. Aleškovski, A. I., Ioncev, A. V. – DEMOGRAFSKI FAKTOR U RAZVITKU RUSIJE U USLOVIMA GLOBALIZACIJE (RUS)

2. Marinković, D., Majić, A. – PROMJENE U MORTALITETU STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE U PERIODU 1996–2010. GODINE – FAKTORI I POSLjEDICE

3. Penev, G., Marinković, I. – PRVI REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA SRBIJE 2011. I NjIHOVA UPOREDIVOST S PODACIMA PRETHODNA DVA POPISA

4. Zekanović – DEMOGEOGRAFSKE OSNOVE GEOPOLITIČKIH KARAKTERISTIKA REPUBLIKE SRPSKE

5. Bošković, O., Manić, E. – ANALIZA TRŽIŠTA RADA U KONTEKSTU REGIONALNOG RAZ- VOJA – PRIMER REGIONA JUŽNA I ISTOČNA SRBIJA

6. Gigović, Lj. – STAROSNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA RAŠKE OBLASTI

7. Sabri, O. I. – KONCEPT ILEGALNE EMIGRACIJE I POSLEDICE U REGIONU MAGREBA (ENG)

8. Krunić, N. – DEMOGRAFSKI ASPEKTI SAVREMENE PROSTORNO-FUNKCIJSKE ORGANIZACIJE MREŽE NASELjA VOJVODINE

9. Živanović, Z., Djordjević, A. – O NAČINU DEFINISANjA (GRANICA) FUNKCIONALNO URBANIH PODRUČJA U SRBIJI, PRIMER: KRAGUJEVAC

10. Mandić, M. – KARAKTERISTIKE SAVREMENOG URBANOG RAZVOJA BANjE LUKE

11. Stanković, B., Penev, G. – RAĐANjE VAN BRAKA: NEKI PROSTORNI ASPEKTI

12. Medar-Tanjga, I. – BELA KRAJINA – SRPSKA AUTOHTONA OAZA U SLOVENIJI

13. Lugonja, A. – RURALNI RAZVOJ I ODRŽIVI RURALNI TURIZAM BOSNE I HERCEGOVINE (ENG)

14. Vasić, P. – KOLIKO SOCIOLOŠKE I EKONOMSKE TEORIJE MOGU OBJASNITI DUGOTRAJNI PAD FERTILITETA U SRBIJI?

15. Mucić, M. – OPŠTINE SRBIJE PREMA VELIČINI FERTILNOG KONTINGENTA

16. Peković, D., Mirković, A. – POUZDANOST I MEĐUNARODNA UPOREDIVOST IZVORA STATISTIČKIH PODATAKA O MIGRACIONIM TOKOVIMA

17. Apostolovska Toševska, B., Madžević, M. – DEMOGRAFSKE KOMPONENTE REGIONA PELAGONIJE KAO INDIKATOR FORMIRANJA RADNOG KONTINGENTA (ENG)

18. Nevenić, M. – GEOGRAFSKI PRISTUPI ISTRAŽIVANjA ULOGE GRADOVA U FUNKCIONALNOM ORGANIZOVANjU PROSTORA

19. Penjisević, I., Nikolić, M. M., Popadić, A. – PROMENE U BIOLOŠKIM I EKONOMSKIM STRUKTURAMA STANOVNIŠTVA OPŠTINE RAŠKA

20. Andjelković, M. – STANOVNIŠTVO KAO DETERMINANTA RAZVOJA GOLEMOG SELA (OPŠTINA VRANjE)

 

Prikazi

Beleške o autorima

 

No Comments