Demografija 4 (2007)

01.01.18

Demografija 4 (2007) – CELA SVESKA

 

Impressum

Sadržaj

ČLANCI

1. Živković, D., Jovanović, J. – METOD KOMPARACIJE U KARTOGRAFSKOM MODELOVANjU DEMOGRAFSKIH POKAZATELjA

2. Vasić, P. – VANBRAČNI FERTILITET U CENTRALNOJ SRBIJI I VOJVODINI OD POČETKA 90-IH GODINA XX VEKA

3. Grčić, M. – DEMOGRAFSKE POSLEDICE RATNIH GUBITAKA

4. Srećković, J. – INTERNO RASELjENA LICA U SVETU

5. Živanović, Z. – MAKROREGIONALNI CENTRI SRBIJE KAO ODREDIŠTA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA

6. Šantić, D. – RASELjENA LICA SA KOSOVA I METOHIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

7. Bubalo-Živković, M., Ivkov, A., Kovačević, T. – MIGRACIJE U BAČKOJ OD DRUGOG SVETSKOG RATA DO 2002. GODINE

8. Marinković, D., Marinković, B. – PROSTORNO-DEMOGRAFSKE POSLjEDICE PROCESA IZBJEGLIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

9. Radovanović, S. – ETNIČKA STRUKTURA KRALjEVINE JUGOSLAVIJE U KONTEKSTU NACIONALNE POLITIKE JUGOSLOVENSTVA

10. Lozovanu, D. – ETNOISTORIJSKE I ETNOGEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE STANOVNIŠTVA MOLDAVIJE (ENG)

11. Ivkov, A., Djurdjev, B., Dragin, A. – PROMENE U BROJU I STRUKTURI DOMAĆINSTAVA I PORODICA VOJVODINE U DRUGOJ POLOVINI XX VEKA

12. Tošić, D., Nevenić, M. – DNEVNI URBANI SISTEM – PROSTORNI IZRAZ DNEVNE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA

13. Stamenković, Dj. S., Gatarić, R. D. – DNEVNE MIGRACIJE RADNE SNAGE, UČENIKA I STUDENATA SVILAJNCA PO POPISU STANOVNIŠTVA 2002. GODINE

14. Pavlović, M., Šabić, D. – MOGUĆNOSTI DEMOGRAFSKE REVITALIZACIJE NASELjA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAČAK

15. Vujadinović, S., Gajić, M. – DEMOGRAFSKA I FUNKCIONALNA OBELEŽJA RUDNIČKIH NASELjA

16. Dimitrijević, Lj., Radivojević, A. – BELA VODA – SAVREMENI DEMOGRAFSKI PROCESI I PROBLEMI

17. Vasilievna, Z. N., Genadievic, S. S. – DEMOGRAFSKI PROSTOR RUSIJE (RUS)

18. Ivoncev, V. A., Aleskovski, I. A. – PRIRODA I FAKTORI DEMOGRAFSKE KRIZE U SAVREMENOJ RUSIJI (RUS)

19. Petrović, D. – DEMOGRAFSKA SITUACIJA U SAVREMENOJ RUSIJI

20. Magomedovic, E. E. – DINAMIKA SISTEMA NASELjA DAGESTANA U POSTSOVJETSKOM PERIODU (RUS)

21. Sanguin. A. L.– ORGANIZACIJA I REORGANIZACIJA PROSTORA IZMEĐU CENTRA I PERIFERIJE: SAVREMENOST POLITIČKE GEOGRAFIJE JEANA GOTTMANA (FR)

22. Ćurčić, N., Bijeljac, Z. – NAVIKE I PONAŠANjA TURISTA VEZANO ZA PUTOVANjA – ANALIZA PREMA POLU

23. Pavlović, S. – PRIVREDNE ODLIKE PRISLONICE U PROŠLOSTI, TRENUTNO STANjE I MOGUĆNOSTI REVITALIZACIJE

 

Beleške

Bibliografija

Beleške o autorima

 

No Comments