Demografija 13 (2016)

01.01.18

Demografija 13 (2016) – CELA SVESKA

 

Sadržaj

ČLANCI

1. Stanković, M. S. – Prošlost i budućnost naših naselja

2. Aleshkovski, I. – Globalni migracioni trendovi u eri globalizacije (ENG)

3. Majić, A., Marinković, D. – Pokazatelji razmeštaja stanovništva Republike Srpske

4. Jovanović Popović, D., Milinčić, A. M. – Konceptualizacija ekoloških izbeglica

5. Lukić, V. – Integracija prisilnih migranata iz bivših republika SFRJ na tržište rada u Srbiji

6. Kovjanić, A. – Metodološke osnove istraživanja migracija u kulturnoj geografiji na primeru izbeglica iz Hrvatske u Srbiji

7. Šantić, D., Obradović, S. – Migraciona politika Evropske Unije

8. Djordjević, I. – Saobraćajno-geografski položaj Balkanskog poluostrva kao značajnog migracionog koridora

9. Gatarić, R. D., Ivanisevic, M. – Konvergentne i divergentne dnevne migracije stanovništva Zmijanja

10. Olegovna Sekicki-Pavlenko, O. – Proces starenja stanovništva u modernoj Rusiji i njegove posledice (RUS)

11. Živanović, Z. – Polarizaciono delovanje opštinskih centara na razvoj okruženja

12. Magdalenić, I. – Uticaj bračnosti na fertilitet u Srbiji i Evropskoj Uniji

13. Živanović, U. – Metodološka rešenja savremenih popisa stanovništva u Francuskoj

14. Mirić, N. – Smanjenje siromaštva u kontekstu dostizanja prvog milenijumskog cilja razvoja u Srbiji

15. Negovanović, O. – Polna diferencijacija stanovništva Srbije – Analiza odabranih demografskih pokazatelja

16. Nanaši, T. – Stanovništvo Republike Srbije na radu-boravku u SR Nemačkoj

17. Jovanović, S. – Obrazovna struktura ruralnog stanovništva Nišavske oblasti

18. Veljović, R. – Prostorni aspekt depopulacije Pomoravske oblasti

19. Ristić, D., Dedjanski, V. – Prostorni razmeštaj i starosna struktura stanovništva kao faktor prostorne diferencijacije razvoja opštine Kuršumlija

20. Stamenić, D. – Promene starosne strukture stanovništva naselja opštine Užice

21. Radanović, M. – Smrtnost stanovništva od kardiovaskularnih bolesti i malignih tumora

22. Lojović, M., Gnjato, O. – Stara naselje istočne Hercegovine i mogućnosti njihove revitalizacije

OSVRTI I KOMENTARI

Pecelj, R. M. – Povodom jednog novog naučnog dela o geografiji kultura i civilizacija

No Comments