Demografija 14 (2017)

24.12.18

Demografija, 14 (2017)

DEMOGRAFIJA, 14 (2017): Cela sveska

Predgovor – Knežević, A.

Sadržaj

ČLANCI

1. Penev, G., Stanković, B. – Samoubistva u Srbiji: najzastupljeniji načini izvršenja

2. Veljović, R. – Odlaganje rađanja – referentni okvir motivacionog sistema

3. Negovanović, O. – Zastupljenost i osnovne karakteristike vanbračnih zajednica u Srbiji i Evropskoj uniji

4. Pagano, A. – Nova međunarodna dinamika u geografiji ljudskog kapitala (ENG)

5. Terranova, G. – Geografski raspored prijema izbeglica u Italiji i ”Lampeduza Severoistoka”- studija slučaja  (ENG)

6. Djordjević, I., Živković, Lj. – Zastupljenost migracione problematike u udžbenicima geografije za osnovnu i srednju školu

OSVRTI I KOMENTARI

Stojilković Gnjatović, J. – Bilateralna saradnja katedre za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ekonomskg fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2016-2017.

PRIKAZI

Budović, A. – Ruralni prostor opštine Knjaževac: antropogeografske osnove razvoja

 

No Comments