Demografija 5 (2008)

01.01.18

Demografija 5 (2008) – CELA SVESKA

 

Impressum

Sadržaj

ČLANCI

1. Grčić, M. – STANOVNIŠTVO KAO DEMOGRAFSKI SISTEM

2. Jovanović, J., Živković, D. – KARTOGRAFSKA UNIFIKACIJA DEMOGRAFSKIH POKAZATELjA

3. Stamenković, Dj. S., Gatarić, R. D. – KONVERGENTNE I DIVERGENTNE DNEVNE MIGRACIJE STANOVNIŠTVA BEOGRADA – PROSTORNA DISTRIBUCIJA PO NASELjIMA U GRANICAMA GRADA BEOGRADA

4. Martinović, M. – MIGRACIJE I POREKLO STANOVNIŠTVA SIĆEVAČKE KLISURE

5. Bošković, O., Manić, E. – KARAKTERISTIKE TRŽIŠTA RADA U SEVERNO-BANATSKOM OKRUGU SA OSVRTOM NA NjEGOVE GLAVNE INDIKATORE

6. Sluka, A. N. – PROBLEMI REVITALIZACIJE VODEĆIH GLOBALNIH GRADOVA (RUS)

7. Pavlović, A. M., Radivojević, A., Dimitrijević, Lj. – DEMOGRAFSKE PROMENE U NASELjIMA OPŠTINE SOKOBANjA TOKOM DRUGE POLOVINE XX VEKA

8. Živković, Lj., Jovanović, S. – PROSTORNO-FUNKCIONALNI RAZVOJ NEGOTINA

9. Mišlicki, T. – TRNOPOLjE – NASELjE SA UKRAJINSKIM STANOVNIŠTVOM KOD PRIJEDORA

10. Vujadinović, S. – OSNOVNE TENDENCIJE U DEMOGRAFSKOM RAZVOJU VITANOVCA I OKOLINE

11. Krajić, A. – OSNOVNE DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE OPŠTINE PEĆINCI

12. Šabić, D. – REGIONALNI PRISTUP PROUČAVANjU KULTURA I MULTIKULTURALIZAM

13. Tošić, D., Nevenić, M. – GNOSEOLOGIJA REGIONALNE GEOGRAFIJE

 

Beleške

Bibliografija

Beleške o autorima

 

No Comments