O ČASOPISU

27.12.17

Naučni časopis Demografija (u periodu 2004-2016. godine Demografija-Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja) je serijska publikacija Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja izlazi jednom godišnje. U časopisu Demografija objavljuju se prvenstveno naučni radovi (originalni naučni radovi, pregledni radovi, kratka ili prethodna saopštenja i naučne polemike) iz najšire definisane oblasti demografije, ostalih društvenih i humanističkuh nauka i disciplina koje u svom predmetu sadrže istraživanja stanovništva, kao i interdisciplinarni radovi. Časopis takođe objavljuje i druge priloge od naučnog interesa kao što su prikazi, recenzije knjiga, bibliografije, beleške sa naučnih skupova i slično. Mogu se objavljivati i tematski brojevi časopisa sa gostujućim urednikom, kao i tekstovi napisani po pozivu koji su posvećeni izabranoj temi broja.

Radovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Izdavač:

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Studentski trg III/3, 11000 Bograd
Republika Srbija

UDK: 314

ISSN 1820-4244 (štampano izdanje)
eISSN 2560-5011 (online izdanje)
COBISS.SR-ID 118674444

Demografija se indeksira u sledećim bazama:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main)

DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden)

SCIndeks (Srpski citatni indeks, Beograd)

Od 01. maja 2017. godine radovi koji su objavljeni u časopisu Demografija mogu se koristiti samo pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo – Nekomercijalno – Bez Prerade 4.0.

No Comments