UREDNIŠTVO

27.12.17

Glavni i odgovorni urednik

Aleksandar KNEŽEVIĆ, Odsek za demografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Članovi uredništva

Marija ANTIĆ, Odsek za geografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Biljana APOSTOLOVSKA TOŠEVSKA, Institut za geografija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje
Daniela ARSENOVIĆ, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Florian BIEBER, Zentrum für Südosteuropastudien, Karl-Franzens Universität, Graz
Ivan ČIPIN, Katedra za demografiju, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Dragica GATARIĆ, Odsek za geografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vera GLIGORIJEVIĆ, Odsek za demografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Klára HULIKOVA TESARKOVA, Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Damir JOSIPOVIČ, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Sanja KLEMPIĆ BOGADI, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Vladimir NIKITOVIĆ, Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd
Mateja SEDMAK, Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno raziskovalno središće Koper
Danica ŠANTIĆ, Odsek za geografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dragan UMEK, Dipartimento di Studi Umanistici, Universita degli studi di Trieste

Izdavački savet

Mirjana BOBIĆ, Odeljenje za sociologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mirjana DEVEDŽIĆ, Odsek za demografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mirko GRČIĆ, Odsek za geografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Goran PENEV, Centar za demografska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd
Gordana VOJKOVIĆ, Odsek za demografiju, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tehnički urednik

Branko PROTIĆ, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

No Comments