O ČASOPISU

27.12.17

Naučni časopis Demografija (u periodu 2004-2016. godine Demografija-Međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja) je serijska publikacija Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja izlazi jednom godišnje. U časopisu Demografija objavljuju se prvenstveno naučni radovi (originalni naučni radovi, pregledni radovi, kratka ili prethodna saopštenja i naučne polemike) iz najšire definisane oblasti demografije, ostalih društvenih i humanističkuh nauka i disciplina koje u svom predmetu sadrže istraživanja stanovništva, kao i interdisciplinarni radovi. Časopis takođe objavljuje i druge priloge od naučnog interesa kao što su prikazi, recenzije knjiga, bibliografije, beleške sa naučnih skupova i slično. Mogu se objavljivati i tematski brojevi časopisa sa gostujućim urednikom, kao i tekstovi napisani po pozivu koji su posvećeni izabranoj temi broja.

Radovi se objavljuju na srpskom i engleskom jeziku, a po posebnoj odluci uredništva i na drugim jezicima.

Izdavač:

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Studentski trg III/3, 11000 Bograd
Republika Srbija

UDK: 314

ISSN 1820-4244 (štampano izdanje)
eISSN 2560-5011 (online izdanje)
COBISS.SR-ID 118674444

Demografija se indeksira u sledećim bazama:

– CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Frankfurt am Main)

– DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund, Sweden)

– SCIndeks (Srpski citatni indeks, Beograd)

Od 01. maja 2017. godine radovi koji su objavljeni u časopisu Demografija mogu se koristiti samo pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo – Nekomercijalno – Bez Prerade 4.0.

No Comments